Haku

Ratkaisut

Kaksi toimitustapaa

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 24.10.2012

Toimitamme kontaktiratkaisut ja niihin liittyvät oheisratkaisut sekä palveluna että asennettuna ratkaisuna. Toimitustapa ei vaikuta olennaisesti ratkaisujen teknistoiminnallisiin omaisuuksiin, mutta joitain eroja näissä myös esiintyy. Yksi merkittävä ero näiden toimitusmuotojen välillä on nii...

Lue lisää

Ratkaisut

Pilvipalvelu

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 29.3.2019

Pilvipalvelu -termillä on monta synonyymia ja samaa tai melkein samaa tarkoittavaa termiä. Toisaalta sillä ei ole mitään yhtä ainoata oikeaa termiä, joka kuvaisi palvelun yksiselitteisesti ja tyhjentävästi. Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan ratkaisua, jota varten asiakkaan ei tarvitse ostaa o...

Lue lisää

Ratkaisut

Toimitusasennus

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 29.3.2019

Asennustoimitus -termi kertoo melko selkeästi, minkälaisesta toimitustavasta on kysymys. Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan ratkaisua, jossa asiakas ostaa käyttöönsä sovitut ohjelmistot, käyttöoikeudet ja palvelimet. Hankinta voidaan rahoittaa erilaisilla rahoitusinstrumenteilla, jolloin niide...

Lue lisää

Ratkaisut

Toimitusperiaatteet

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 21.6.2017

Sekä pilvipalveluiden että asennustoimitusten yhteydessä laaditaan aluksi toimitussopimus ja toimitusprojekti -dokumentti, jossa sovitaan toimituksen muoto, sisältö, aikataulut, vastuut ja velvollisuudet sekä maksut ja maksuehdot. Tämän jälkeen tilaamme asiakkaan valitseman ratkaisun päämiehelt...

Lue lisää

Yritysinfo

Togon Konsulaatti

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 11.9.2017

Yrityksen toimitiloissa toimii myös Suomen Togon Konsulaatti   I företagets lokaler driver sin verksamhet även Togos Konsulat i Finland    At the premises of the company operates also the Consulate of Togo in Finland         Olli...

Lue lisää

Tukipalvelut

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 20.5.2011

  Päämiesten 24/7 tukipalvelull...

Lue lisää

Tukipalvelut

Päivystyspalvelu

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 12.7.2011

Päivystsypalvelu toteutetaan suoraa asiantuntijoidemme toimesta niin, että siinä ei käytetä toimitisaikaa kasvattavaa tehtävien vastaanottopalvelua eikä virhemahdollisuuksia kasvattavaa eskalointia. Viikonpäivä- ja tuntitasoisesti määriteltynä aikana olemme valmiudessa käsittelemään vikailmoitu...

Lue lisää

Tukipalvelut

Toimeksianto -järjestelmä

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 31.8.2016

Pilvipalveluna toteutettava Toimeksianto -järjestelmä (AS-Assignment Solution) on ASG:n sopimusasiakkaiden käytössä oleva kontakti- ja viestintäjärjestelmä. Sekä palvelun käyttäjä että ASG voivat antaa tosilleen toimeksiantoja järjestelmän kautta.  Toimeksiantojen sisältötiedot voi talle...

Lue lisää

Tukipalvelut

Neuvontapalvelu

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 16.6.2011

Neuvontapalvelu eli UAS (User Assistance Service) -palvelu edellyttää Peruspalvelun voimassaoloa ja laajentaa sen palveluaikaa ja sisältöä sekä lisää vasteajat palveluun. UAS -palvelun laajuus ja sisältö sovitaan aina yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Sopimuksessa määritellään tuki- ja yll...

Lue lisää

Edellinen / Seuraava, sivu: 1 2 3

Sulje