Haku

Tukipalvelut

Peruspalvelu

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 27.6.2017

Peruspalvelu -tukipalveluun kuuluu päämiesten ohjelmistojen ja käyttöoikeuksien tukipalvelut, asiakkaan yrityskohtaisen palvelinkokonaisuuden ja virtuaalipalvelun tukipalvelut 24/7 periaatteen mukaan. Peruspalveluun kuuluu myös oikeus käyttää Toimeksianto -järjestelmää 24/7 -periaatteen mukaisest...

Lue lisää

Tukipalvelut

Päivystyspalvelu

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 12.7.2011

Päivystsypalvelu toteutetaan suoraa asiantuntijoidemme toimesta niin, että siinä ei käytetä toimitisaikaa kasvattavaa tehtävien vastaanottopalvelua eikä virhemahdollisuuksia kasvattavaa eskalointia. Viikonpäivä- ja tuntitasoisesti määriteltynä aikana olemme valmiudessa käsittelemään vikailmoitu...

Lue lisää

Tukipalvelut

Järjestelmä

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 31.8.2016

Pilvipalveluna toteutettu ASG Toimeksianto -järjestelmä on  sopimusasiakkaiden käytössä oleva vikailmoitus-, palvelupyyntö-, kontakti- ja viestintä- sekä asianhallintajärjestelmä. Sekä palvelun käyttäjä että ASG voivat antaa tosilleen toimeksiantoja järjestelmän kautta ja tallentaa ideksoidu...

Lue lisää

Konsultointi

Prosessikehitys

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 31.10.2012

Palvelutarjontamme kuuluu kaikki suunnittelu, auditointi sekä teknologia- ja prosessikonsulttointipalvelut ict-teknologialle perustuvan asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaation perustamiseen ja kehittämiseen. Konsulttimme toimivat asiakasyrityksissämme uusien ratkaisujen etsijöinä, päätös...

Lue lisää

Konsultointi

Päivitystoimet

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 27.2.2013

Yrityksen käyttämien kontaktiratkaisujen tavoitteena on mahdollistaa yrityksen strategian mukaisten liiketoimintaprosessien toteutus. Koska yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa toimintaypärisössä, strategiassa, tavoitteissa, kilpailutilanteessa sekä teknologiaratkaisujen suomissa mahdollisuuksissa...

Lue lisää

Konsultointi

Opastus & Valmennus

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 18.7.2013

Organisaation toiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää, että henkilöstö on motivoitunut toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitelulla tavalla. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee henkilöstölle kommunikoida selkeästi sekä strategia että sen toteutumiseen vaadittavat prosessit. Tämän lisäks...

Lue lisää

Konsultointi

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 20.5.2011

Konsultoimme asiakkiden, yhteistyökumppaneiden ja organisaation sisäisten kohtaamisten, kontaktoinnin ja kommunikoinnin sekä näiden toteutuksessa tarvittavien ratkaisujen että toiminnan ja raportoin ja ohjauksen suunnittelussa ja käyttöönotossa.  

Lue lisää

ASG

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 29.7.2010

Lue lisää

Konsultointi

Strategiat

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 30.8.2016

Yrityksen olemassaolon perustana oleva liiketoimintastrategia toimii suunnannäyttäjänä kontaktistrategialle. Kontaktistrategiassa määritellään mitä asiakas- ja yhteistyötahokohtaamisia toteutetaan ja mitä niiden yhteydessä tapahtuvan kommunikoinnin tuloksena pitäisi syntyä. Mediastrategia määritt...

Lue lisää

Yritysinfo

Yhteydenottopyyntö / Contact Request

Haun vastaavuus: 100%
Julkaistu: 26.10.2016

Keskustelemme mielellämme kanssanne liiketoimintanne vaatimuksista kontaktienhallinnan ratkaisuille ja niiden tukitoiminnoille. Teemme näiden tietojen pohjalta toimenpide-ehdotuksen edustamiemme päämiesten palvelu- tai asennusratkaisuihin ja omaan palvelutuotantoon pohjautuen. FIN: Huom! Jos...

Lue lisää

Edellinen / Seuraava, sivu: 1 2 3 4

Sulje