Asiakaskohtainen tuki- ja päivystyspalvelu, Toimeksianto -järjestelmä sekä sovitut vasteajat varmistavat liiketoimintanne, palvelunne ja myyntinne järjestelmien toimivuuden.

Tukipalvelut

 

Päämiesten 24/7 tukipalvelulla pyritään varmistamaan ohjelmistojen ja lisenssien häiriötön toiminta ja asiakaskohtaisen palvelinkokonaisuuden sekä virtuaalipalvelun korkea saatavuus.

ASG System Support 24/7 -palvelun tavoitteena on saavuttaa ratkaisujen 100 prosenttinen käytettävyys.

Yrityskohtaisesti sovittavalla On-Duty ja UAS - User Assistance Service -palvelulla luodaan järjestemiemme käyttäjille mahdollisuus saada asiantuntija-apua vikailmoitusten tai palvelupyyntöjen käsittelyyn sovittuina aikoina. 

Asiakkaillamme ja meillä on yhteiskäytössä pilvipalveluna toimitettava ja molemmille osapuolille läpinäkyvä Toimeksianto -järjestelmä (AS-Assignment Solution). Sen avulla palvelukokonaisuuteen liittyvein asioiden (tikettien) hallinta ja valmistumisen seuranta sekä viestinvaihto on mahdollista 24/7 -periaatteen mukaisesti.

 

Peruspalvelu

Peruspalvelu -tukipalveluun kuuluu päämiesten ohjelmistojen ja käyttöoikeuksien tukipalvelut, asiakkaan yrityskohtaisen palvelinkokonaisuuden ja virtuaalipalvelun tukipalvelut 24/7 periaatteen mukaan. Peruspalveluun kuuluu myös oikeus käyttää Toimeksianto -järjestelmää 24/7 -periaatteen mukaisest...

Lue lisää

Neuvontapalvelu

Neuvontapalvelu eli UAS (User Assistance Service) -palvelu edellyttää Peruspalvelun voimassaoloa ja laajentaa sen palveluaikaa ja sisältöä sekä lisää vasteajat palveluun. UAS -palvelun laajuus ja sisältö sovitaan aina yrityskohtaisten tarpeiden mukaisesti. Sopimuksessa määritellään tuki- ja yll...

Lue lisää

Päivystyspalvelu

Päivystsypalvelu toteutetaan suoraa asiantuntijoidemme toimesta niin, että siinä ei käytetä toimitisaikaa kasvattavaa tehtävien vastaanottopalvelua eikä virhemahdollisuuksia kasvattavaa eskalointia. Viikonpäivä- ja tuntitasoisesti määriteltynä aikana olemme valmiudessa käsittelemään vikailmoitu...

Lue lisää

Toimeksianto -järjestelmä

Pilvipalveluna toteutettava Toimeksianto -järjestelmä (AS-Assignment Solution) on ASG:n sopimusasiakkaiden käytössä oleva kontakti- ja viestintäjärjestelmä. Sekä palvelun käyttäjä että ASG voivat antaa tosilleen toimeksiantoja järjestelmän kautta.  Toimeksiantojen sisältötiedot voi talle...

Lue lisää

Sulje