Strategiat

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavan sekä organisaation sisäisen kontaktoinnin ja kommunikoinnin kehittämiskesi tulee yrityksessä määrittää liiketoimintastrategian lisäksi sekä kontaktistrategia että ict-strategia. 

Kontaktistrategiassa määritetään miten eri medioita käytetään organisaation kontaktoinnin, kommunikoinnin asiakaspalvelun ja myynnin sekä viestinnän toteutukseen. Myös medioiden kohderyhmäkohtaisten kontaktien määrien ja sisällön suunnittelu sisältyy kontaktistrategiaan

Ict-strategiassa määritellään liiketoimintastrategiaan, palvelulupauksiin ja erityisesti vaatimusmäärittelyyn perustuen organisaatiossa käytettävät multimediajärjestelmät, ohjelmistot ja laitteet.

Näiden avulla toteutetaan tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellut prosessit, kontaktointi ja kommunikointi sekä asiakkuuksien- että asianhallinta. Myös ratkaisujen elinkaariajattelu ja ylläpidon suunnittelu kuuluvat ict-strategiaan.

Näiden yläkuvattujen toimenpiteiden toteutuksessa on konsulteillamme vuosikymmenien kokemus. Tuomme mielellämme osaamisemme käyttöönne myös teidän yrityksenne kehitysprojekteihin.

Sulje