Hyödynnä konsulttiemme osaamista sekä kokemusta liiketoiminnan ja teknologian kehitysprojekteissa niiden onnistumisen varmistamiseksi!

Prosessikehitys

Process_Planning_Logo

Organisaation prosessit tulee suunnitella siten, että ne ovat yhteneviä yrityksen strategioiden ja palvelulupauksen kanssa. Prosessit tulee dokumentoida siten, että niihin perustuen voidaan toteuttaa ratkaisujen vaatimusmäärittelyt, suunniteltujen toimenpiteiden implementointi päivittäiseen toimintaan ja järjestelmien ohjelmointi.

Prosessikehitystyö voidaan toteuttaa periaatteessa kahdella eri menetelmällä. Kevyempi metodiikka perustuu uusien prosessien suunnitteluun laadittujen strategioiden pohjalta. Syvällisempi metodiikka käynnistyy nykyisten prosessien dokumentoinnilla, analysoinnilla ja johtopäätösten teolla sekä sen jälkeen uusien prosessien suunnitteluun laadittujen strategioiden pohjalta huomioiden ennakkotyön tulokset.

Prosessit: Käynnistettävä liiketoiminta
Uuden liiketoiminnan käynnistyksen yhteydessä "Process planning"-projektissa suunnittelemme ja dokumentoimme vuokaaviomenetelmällä asiakkuuksien hallintaan liittyvät asianhallinnan, kontaktoinnin kommunikoinnin prosessit. Tätä kuvausta voidaan käyttää varsinaisen tehtävänsä lisäksi mm. seuraaviin tarkoituksiin:
1. Ict-ratkaisujen tarjouspyyntöprosessissa ja niiden vaatimusmäärittelyssä
2. Valittujen ratkaisujen määrittelyprosessissa ja ohjelmoinnissa
3. Organisaation ja käytännön toimenpiteiden suunnittelussa sekä seurannassa
4. Resurssi- ja osaamismäärittelyssä

Process Priority Program_Logo

Prosessit: Nykyinen liiketoiminta
Nykyisten liiketoimintojen kehittämistoimenpiteiden yhteydessä tulee käytössä olevat olennaiset prosessit dokumentoida Tulos-Panos-Edellytys-analysointia varten. Koska kaikkia yrityksen asiakkuuksien hallintaan liittyviä posesseja ei kannata kuvata, prosessit voidaan asettaa tärkeysjärjestykseen "Process Priority Program"-menetelmän avulla. Kehityspanokset voidaan näin keskittää olennaisimpiin prosesseihin parhaimman panos-hyöty-suhteen saavuttamiseksi.
Olemassa olevien prosessien analyysien jälkeen käynnisteään uusien suunnittelu saatujen tulosten ja yrityksen suunnitelmien perusteella kuten uuden liiketoiminna yhteydessä.

Jätä yhteydenottopyyntö

Sulje