Päivitystoimet

Järjestelmien valmistajat ja päämiehet kehittävät jatkuvasti ohjelmistojaan ja tämän seurauksena järjestelmiin tulee päivitysversioiden myötä uusia teknistoiminnallisia ominaisuuksia.

Jotta varmistetaan, että yritykset hyödyntävät täysmääräisesti järjestelmien ominaisuuksia, tulee prosessitarpeita ja ohjelmistollisia mahdollisuuksia verrata aika-ajoin.

Yritykset hankkivat uusia ratkaisuja ja vaihtavat nykyisiä järjestelmiä toisiin järjestelmiin tarpeidensa mukaan.

Tässä toimenpideketjussa on tärkeä varmistaa koko ict -teknologian yhteensopivuus sujuvan liiketoiminnan toteuttamiseksi.

Sujuvan ja tehokkaan prosessitoteutuksen näkökulmasta on olennaista selvittää myös järjestelmien yhteiskäyttö- ja integrointimahdollisuudet.

Sulje