2018_ACST_Netti_Karuselli_P

Ratkaisut

AST™ - ASG Solution Table™ -palvelukokonaisuutemme on alusta, jossa yhdistetään asiakkaan hyödynnettäväksi kaikki yrityksen kontaktoinnissa ja kommunikoinnissa tarvittavat palvelut ja järjestelmät.

Toimitamme useamman päämiehen ratkaisujen, joka mahdollistaa yrityksen tarpeita parhaiten vastaavien ratkaisun toimittamisen.

Monikanava- ja mobiiliratkaisut toimitetaan joko palveluna tai asennettuna. Samalla tehdään myös päätös joustavan ja kiinteän käyttöoikeuksien hallinnan väillä. Joustavassa lisenssihallinnassa liiketoiminnan vaatimien käyttöoikeuksien määrien lisääminen tai vähennys ja tyyppien muutokset ovat mahdollisia milloin vain.

Toimitustavasta riippumatta ratkaisukokonaisuus asennetaan aina yrityskohtaiseen palvelinkokonaisuuteen, joko asiakkaan tai meidän osoittamaan laitetilaan/virtuaalipalveluun.

Ratkaisuissamme toiminnan tehokas ohjaus ja seuranta on mahdollista kaikki mediat kattavan raportoinnin ansiosta.

Käyttöoikeuksien ja muiden kuukausimaksullisten palveluiden laskutus toteutuu vasta niistä saadun hyödyn jälkeen kuukausittain jälkikäteen.

AST™ on operaattoririippumaton ja siten asiakkaamme voi itse valita haluamansa operaattorin. Käyttäjän niin toivoessa voi ASG myös välittää tarvittavat operaattoripalvelut.

Kaksi toimitustapaa

Toimitamme kontaktiratkaisut ja niihin liittyvät oheisratkaisut sekä palveluna että asennettuna ratkaisuna. Toimitustapa ei vaikuta olennaisesti ratkaisujen teknistoiminnallisiin omaisuuksiin, mutta joitain eroja näissä myös esiintyy. Yksi merkittävä ero näiden toimitusmuotojen välillä on nii...

Lue lisää

Pilvipalvelu

Pilvipalvelu -termillä on monta synonyymia ja samaa tai melkein samaa tarkoittavaa termiä. Toisaalta sillä ei ole mitään yhtä ainoata oikeaa termiä, joka kuvaisi palvelun yksiselitteisesti ja tyhjentävästi. Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan ratkaisua, jota varten asiakkaan ei tarvitse ostaa o...

Lue lisää

Toimitusasennus

Asennustoimitus -termi kertoo melko selkeästi, minkälaisesta toimitustavasta on kysymys. Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan ratkaisua, jossa asiakas ostaa käyttöönsä sovitut ohjelmistot, käyttöoikeudet ja palvelimet. Hankinta voidaan rahoittaa erilaisilla rahoitusinstrumenteilla, jolloin niide...

Lue lisää

Toimitusperiaatteet

Sekä pilvipalveluiden että asennustoimitusten yhteydessä laaditaan aluksi toimitussopimus ja toimitusprojekti -dokumentti, jossa sovitaan toimituksen muoto, sisältö, aikataulut, vastuut ja velvollisuudet sekä maksut ja maksuehdot. Tämän jälkeen tilaamme asiakkaan valitseman ratkaisun päämiehelt...

Lue lisää

Sulje