2018_ACST_Netti_Karuselli_P

Ratkaisut

AST™ - ASG Solution Table™ -palvelukokonaisuutemme on alusta, jossa yhdistetään asiakkaan hyödynnettäväksi kaikki yrityksen kontaktoinnissa ja kommunikoinnissa sekä asianhallinnassa tarvittavat palvelut ja järjestelmät.

Toimitamme useamman päämiehen ratkaisujen, joka mahdollistaa yrityksen tarpeita parhaiten vastaavien ratkaisun toimittamisen.

Ratkaisukokonaisuus asennetaan joko yrityskohtaiseen palvelinkokonaisuuteen tai jaettuun virtuaalialustaan.

Ratkaisuissamme toiminnan tehokas seuranta ja ohjaus on mahdollista kaikki mediat kattavan raportoinnin ansiosta.

Käyttöoikeuksien ja muiden kuukausimaksullisten palveluiden laskutus toteutuu vasta niistä saadun hyödyn jälkeen kuukausittain jälkikäteen.

AST™ on operaattoririippumaton ja siten asiakkaamme voi itse valita haluamansa operaattorin.

Palvelun käyttäjän niin toivoessa, voi ASG myös välittää tarvittavat operaattoripalvelut.

Pilvipalvelu

UUSI PILVIPALVELURATKAISU AVAYALTA Communications That Work Where and How You Do Communications that fit how you work, always handy on any device, in any location. Choose from 100+ business integrations to customize a true cloud unified communications experience. Packaged and priced so you can...

Lue lisää

Toimitus

ASG Cloud Table™ - ACT™  -pilvipalveluiden toimitusten yhteydessä toteutetaan ensi nykytilanteen ja tarpeiden kartoitus ja näiden perusteella laaditaan toimitussopimus ja toimitusprojekti -dokumentti, jossa sovitaan toimituksen sisältö, aikataulut, vastuut ja velvollisuudet sekä maksut ja ma...

Lue lisää

Periaatteita

Cloud Solution/ Cloud Service / Pilvipalvelu -termillä on monta synonyymia ja samaa tai melkein samaa tarkoittavaa termiä. Toisaalta sillä ei ole mitään yhtä ainoata oikeaa termiä, joka kuvaisi palvelun yksiselitteisesti ja tyhjentävästi. Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan ratkaisua, jota varten...

Lue lisää

Sulje