Strategiat, prosessit ja teknologia- ratkaisut tuntevan asiantuntijamme kanssa hankkeenne onnistuvat!

Konsultointi

Asiantuntijamme

Meillä on yli 30 vuoden monipuolinen kokemus +150 yrityksen myynti- ja                           asiakaspalveluorganisaatioiden perustamisesta              

 ja kehittämisestä sekä niiden teknologia- ja toimintaratkaisuista Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Olemme ovat erikoistuneet Call Center ja monikanavaisten Contact Center -toimintojen viestintään ja teknologiaratkaisuihin. Pääpaino konsulttipalveluissa on varmistaa asiakkaiden kontaktoinnin ja kommunikoinnin tehokas ja tuloksellinen toteutuminen.

Toiminnan suunnittelu 

Asiantuntijamme ovat käytettävissä kontaktistrategian, -budjetin ja -taktiikan sekä liiketoimintaprosessien ja järjestelmien sekä medioiden hallinnan suunnittelussa.

Ratkaisujen hyödyntäminen 

Autamme nykyisten teknologiaratkaisujen ja järjestelmien hyödyntämisen analysoinnissa ja inventointisuunnitelmissa sekä uusien ratkaisujen hankinnoissa.

Toiminnan kehittäminen 

Osallistumme eri medioiden ja kontaktien reititysten sekä automatisoinnin ja näiden raportoinnin suunnitteluun sekä toiminnan tehostamiseen asianhallintaa kehitystoimilla.

Asiakaskohtaamisten kehittäminen 

Autamme päivittäisen kontaktoinnin suunnittelussa ja analysoinnissa sekä resurssiallokoinnissa ja näihin perustuvassa käyttöoikeus/linsessitarpeiden määrittelyssä. Osallistumme myös asiakaskohtaamisten kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyttä kasvattavien toimenpiteiden suunnitteluun.

Kokemuksemme 

Meillä on +30 vuoden kokemus +150 asiakasyritysten palveluiden ja liiketoiminnan sekä kontaktiratkaisujen suunnittelusta ja käyttöönotosta Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Jätä meille viesti niin otamme sinuun yhteyttä!   

Strategiat

Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavan sekä organisaation sisäisen kontaktoinnin ja kommunikoinnin kehittämiskesi tulee yrityksessä määrittää liiketoimintastrategian lisäksi sekä kontaktistrategia että ict-strategia.  Kontaktistrategiassa määritetään miten eri medioita käy...

Lue lisää

Prosessikehitys

Palvelutarjontamme kuuluu kaikki suunnittelu, auditointi sekä teknologia- ja prosessikonsulttointipalvelut ict-teknologialle perustuvan asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaation perustamiseen ja kehittämiseen.

Konsulttimme toimivat asiakasyrityksissämme uusien ratkaisujen etsijöinä, päätösten vahvistajina tai päätösten ehdottajina.

Konsulteillamme on sekä korkeakoulu- että yliopistotaustat yhdistettynä useamman kymmenen vuoden alan kokemukseen +100 yrityksessä.

Lue lisää

Analysointi

Yrityksen käyttämien kontaktiratkaisujen tavoitteena on mahdollistaa yrityksen strategian mukaisten liiketoimintaprosessien toteutus. Koska yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa toimintaypärisössä, strategiassa, tavoitteissa, kilpailutilanteessa sekä teknologiaratkaisujen suomissa mahdollisuuksissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, tulee yrityksen riittävän usien tarkistaa käytettävän teknologian ajantasaisuus.

Lue lisää

Opastus

Organisaation toiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää, että henkilöstö toimii ja järjestelmiä käytetään suunnitellulla tavalla. Tämä tarkoittaa, että organisaation jäsenet osaavat toteuttaa suunniteltuja asianhallinnan, kontaktoinnin ja kommunikoinnin prosesseja ja hyödyntää käytettävissä olevi...

Lue lisää

Sulje