Yli 30 vuoden kokemuksella - erikoistuneena Call Center ja monikanavaisiin Contact Center -ratkaisuihin

Konsultointi

Meillä on yli 30 vuoden monipuolinen kokemus +150 yrityksen myynti- ja asiakaspalveluorganisaatioiden perustamisesta ja kehittämisestä sekä niiden teknologia- ja toimintaratkaisuista Pohjoismaissa ja Baltiassa.              

Olemme erikoistuneet Call Center ja monikanavaisten Contact Center -toimintojen prosesseihin ja teknologiaratkaisuihin. 

Kehitämme yrityksissä olemassa olevan teknologian ja järjestelmien hyödyntämistä sekä tarvittaessa autamme uusien ratkaisujen hankinnassa ja käyttöönotossa.

Teemme kontaktoinnin ja kommunikoinnin analysointia ja suunnittelua sekä resurssiallokoinnin ja järjestelmien määrittelytoimia. 

Toteutamme asiakaskohtaamisten ja asiakastyytyväisyyttä kasvattavien toimenpiteiden kehittämistä sekä kontaktien reitityksen suunnittelua.

Jätä meille viesti niin voimme sopia työpajan toteutuksesta yrityksenne tilanteen selvittämiseksi. Tämä ensimmäinen tapaaminen on tietenkin maksuton ja sen perusteella teemme tarvittavien alueiden kehittämissuunnitelman. 

Voit myös soittaa meille numeroon 020 74 66 000

2019d_Konsultointi_Alueet

Strategiat

Yrityksen olemassaolon perustana oleva liiketoimintastrategia toimii suunnannäyttäjänä kontaktistrategialle. Kontaktistrategiassa määritellään mitä asiakas- ja yhteistyötahokohtaamisia toteutetaan ja mitä niiden yhteydessä tapahtuvan kommunikoinnin tuloksena pitäisi syntyä. Mediastrategia määritt...

Lue lisää

Prosessikehitys

Palvelutarjontamme kuuluu kaikki suunnittelu, auditointi sekä teknologia- ja prosessikonsulttointipalvelut ict-teknologialle perustuvan asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaation perustamiseen ja kehittämiseen.

Konsulttimme toimivat asiakasyrityksissämme uusien ratkaisujen etsijöinä, päätösten vahvistajina tai päätösten ehdottajina.

Konsulteillamme on sekä korkeakoulu- että yliopistotaustat yhdistettynä useamman kymmenen vuoden alan kokemukseen +100 yrityksessä.

Lue lisää

Päivitystoimet

Yrityksen käyttämien kontaktiratkaisujen tavoitteena on mahdollistaa yrityksen strategian mukaisten liiketoimintaprosessien toteutus. Koska yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa toimintaypärisössä, strategiassa, tavoitteissa, kilpailutilanteessa sekä teknologiaratkaisujen suomissa mahdollisuuksissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, tulee yrityksen riittävän usien tarkistaa käytettävän teknologian ajantasaisuus.

Lue lisää

Opastus & Valmennus

Organisaation toiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää, että henkilöstö on motivoitunut toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi suunnitelulla tavalla. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee henkilöstölle kommunikoida selkeästi sekä strategia että sen toteutumiseen vaadittavat prosessit. Tämän lisäks...

Lue lisää

Sulje