On-Duty Service_v3

Päivystyspalvelu

 • Päivystsypalvelu toteutetaan suoraa asiantuntijoidemme toimesta niin, että siinä ei käytetä toimitisaikaa kasvattavaa tehtävien vastaanottopalvelua eikä virhemahdollisuuksia kasvattavaa eskalointia.
 • Viikonpäivä- ja tuntitasoisesti määriteltynä aikana olemme valmiudessa käsittelemään vikailmoituksia tai palvelupyyntöjä sisältäviä tikettejä vasteaikojen mukaisesti.
 • Päivystyspalvelun aikaikkuna voi laajimmillaan olla 24/7 -periaatteen mukainen.

Päivystäjät

 • Päivystäjillä on asianmukainen koulutustausta sekä noin 15 -30 vuoden työkokemus alalta ja he ovat päämiesten sertifioimia asiantuntijoita.
 • Päivystäjät kouluttautuvat jatkuvasti kehittyviin ratkaisuihin voidaksemme tarjota korkeatasoista palvelua.
 • Päivystäjät toimivat viikon päivystysvuoroissa.

Toimeksiantojen käsittely

 • Päivystäjä vastaa ASG Toimeksinto -järjestelmän kautta tulleiden palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten (tikettien) toimenpiteiden käynnistämisestä.
 • Päivystäjä käynnistää pääsääntöisesti itse kiireellisiin tiketteihin liittyvät toimenpiteet ja tekee myös päätökset muiden resurssien käytöstä toimenpiteiden toteutuksessa.

Päivystyksen taustaryhmä

 • Toimenpide voidaan käsitellä tarvittaessa suuremmalla taustaryhmällä. Tässä asiantuntijaresurssissa on eri toimintojen ja järjestelmien koulutettuja ja kokeneita osaajia, jotka voivat soveltua paremmin toteuttamaan pyydetyn toimenpiteen.

Vasteaika

 • Käsittelemme toimeksiantoja sovittujen vasteaikojen mukaisesti.
 • Palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten vasteaikojen toteutumista voi kumpikin osapuoli seurata ASG:n Toimeksianto -järjestelmässä ja sen automaattiviestien avulla.
Sulje