ASG on nyt Aura Alliancen jäsen

Julkaistu: 5.11.2012, Olli Sulander

Aura Alliance on globaali verkosto
Liittyminen Aura Alliance on avannut ASG:lle kontaktit globaaliin Avaya –toimijoiden verkostoon.

Alliancella on valmiudet suunnitella, toimittaa, ottaa käyttöön ja ylläpitää kehittyneitä viestintäjärjestelmät kaikkialla maailmassa.

Jäsenyys tuo myös mahdollisuuden ASG:lle hyödyntää laajaa asiantuntijaresurssia ja saada ainutlaatuisia etuja. Avaya on hyväksynyt Aura Alliancen yhteistyökumppanikseen ja tekee tiivistä yhteistyötä sen kanssa.  

Tämä tuki yhdistettynä Aura Alliancen jäsenten syvällisen kokemuksen ja asiantuntemuksen kanssa tarkoittaa ammattitaitoista ja korkealuokkaista palvelua asiakkaille.

Aura Alliance on yhteistyömuoto
Aura Allianssin partnerit noudattavat yhteisiä toimintaperiaatteita ja niitä sitovat sopimusvelvoitteet varmistavat yhdenmukaiset ja korkeatasoiset prosessit.

Aura Allianssin partnerit jakavat keskenään tiedot parhaista toimintatavoista ja jäsenenä ASG voi kirjautua online-portaaliin, jonka avulla se voi pysyä ajan tasalla eri Avaya-ratkaisuihin liittyvistä seikoista, saada informaatiomateriaalia ja liittyä asiantuntijakeskusteluihin. Se on eräänlainen solmukohta Aura Alliancen jäsenille ja eri projektien yhteistyökumppaneille.

Aura Alliance on resurssipankki
Aura Allianssin jäsenet voivat saada tarvittaessa apua Alliance-kumppaneilta sekä kansallisissa että kansainvälisissä projekteissa. Kumppanin työ voi olla joko tukevaa asiantuntijapalvelua, alihankintaa tai kokonaisvaltaista projektin toteuttamista.

Virtaviivaiset vakiomenettelytavat yksinkertaistavat hankkeen hallinnointia ja varmistaa, että asiakkaat saavat projektille johdonmukaisen hinnoittelun ja toteutuksen. Alliancen keskitettyjä resursseja voidaan myös käyttää vaativien hankkeiden suunnittelussa, hinnoittelussa ja läpiviennissä.

Aura Alliancen kokeneet asiantuntijat ovat myös valmiina opastamaan ja jakamaan tietoja ict-projektien suunnittelussa, toteutuksessa, käyttöönotossa ja ylläpidossa.

ASG on Aura Alliancen jäsen
Vuoden 2012 aikana käydyt neuvottelut ASG:n Aura Alliance-jäsenyydestä päättyivät positiivisesti lokakuussa. Viime kuussa yhtiö sain jäsenyyden tähän globaaliin Avaya-toimijoiden verkostoon. Kaikki Aura Alliancen edut ovat nyt ASG:n ja sen asiakkaiden käytettävissä. Toivomme tämän jäsenyyden parantavan entisestään palvelua asiakkaillemme.

 

Ystävällisin terveisin

Olli Sulander
ASG
toimitusjohtaja

Sulje