On-Duty Service_v3

Päivystyspalvelu

Päivystsypalvelu toteutetaan suoraa asiantuntijoidemme toimesta niin, että siinä ei käytetä toimitisaikaa kasvattavaa tehtävien vastaanottopalvelua eikä virhemahdollisuuksia kasvattavaa eskalointia.

Viikonpäivä- ja tuntitasoisesti määriteltynä aikana olemme valmiudessa käsittelemään vikailmoituksia tai palvelupyyntöjä sisältäviä tikettejä vasteaikojen mukaisesti.

Päivystyspalvelun aikaikkuna voi laajimmillaan olla 24/7 -periaatteen mukainen.

_____________________________________

Päivystäjät

Päivystäjillä on asianmukainen koulutustausta sekä noin 15 -30 vuoden työkokemus alalta ja he ovat päämiesten sertifioimia asiantuntijoita.

Päivystäjät kouluttautuvat jatkuvasti kehittyviin ratkaisuihin voidaksemme tarjota korkeatasoista palvelua.

Päivystäjät toimivat viikon päivystysvuoroissa.

Tekniset asiantuntijamme:

Harri Nevalainen

Joni Vatanen

Kim Ruokonen

Tarmo Kaljumäe

_____________________________________

Toimeksiantojen käsittely

Päivystäjä vastaa ASG:n saamien palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten toimenpiteiden käynnistämisestä.

Päivystäjä käynnistää pääsääntöisesti itse kiireellisiin toimeksiantoihin liittyvät toimenpiteet ja tekee myös päätökset muiden resurssien käytöstä toimenpiteiden toteutuksessa.

_____________________________________

Päivystyksen taustaryhmä

Toimenpide voidaan käsitellä tarvittaessa suuremmalla taustaryhmällä. Tässä asiantuntijaresurssissa on eri toimintojen ja järjestelmien koulutettuja ja kokeneita osaajia, jotka voivat soveltua paremmin toteuttamaan pyydetyn toimenpiteen.

_____________________________________

Vasteaika

Käsittelemme toimeksiantoja sovittujen vasteaikojen mukaisesti.

Palvelupyyntöjen ja vikailmoitusten vasteaikojen toteutumista ASG:n Toimeksianto -järjestelmässä tai sen automaattiviestien avulla.

 

Sulje