Tikettijärjestelmä

Tikettijärjestelmä

Tikettijärjestelmä on ASG:n sopimusasiakkaiden käytössä oleva ”läpinäkyvä” kontakti- ja viestintäjärjestelmä. Sen avulla voidaan erilaisiin projekteihin ja toimeksiantoihin liittyen toteuttaa, hallita, raportoida ja säilyttää viestejä sekä dokumentteja. Palvelu tuotetaan pilvipalveluna.

Kirjaudu tai rekisteröidy tikettijärjestelmään >>

_____________________________________

Käyttöoikeudet

Asiakkaan ilmoittamille käyttäjälle avataan tarvittava määrä henkilökohtaisia käyttöoikeuksia yhteisesti sovitun hyväksymisprosessin kautta. Aktivoinnin yhteydessä määritellään myös käyttöoikeuksien toiminnalliset ominaisuudet.

_____________________________________

Tikettien käsittely

Osapuolet ottavat tiketit käsittelyyn vasteaikojen ja sopimusten mukaan ja ASG käsittelee niitä sovitun päivystysajan ja palveluajan aikana.

Tikettien käsittelyynottoaika taltioituu automaattisesti ja on osapuolten tiedossa ajantasaisesti. Asiakkaan on täten helppo seurata ASG:n sovittujen vasteaikojen toteutumista.

Kumpikin osapuoli voi helposti seurata tiketin asioiden edistymistä tiketin statuksen muutoksista vaihtuvien värikoodien ja asianosaisille automaattisesti lähtevien sähköpostien avulla.

_____________________________________

Viestintä tiketin asiasta

Tikettijärjestelmän kautta voidaan lähettää manuaaliviestejä joko järjestelmään kirjautuneille henkilöille tai muille kirjaamalla heidän sähköpostiosoitteensa viestin vastaanottajakenttään. Manuaaliviestien lähetys voidaan myös ajastaa.

Järjestelmä lähettää myös automaattiviestejä tiketin statuksen muutoksista ja muistutuksia sovituille henkilöille ja aina tiketin omistajalle.

_____________________________________

Tikettijärjestelmän maksut

Sopimusasiakkaat saavat maksutta käyttöönsä haluamansa määrän tikettijärjestelmän käyttöoikeuksia. Järjestelmän käyttö on myös maksutonta.

Yritysten kanssa, joilla ei ole Support-sopimusta ASG:n kanssa, sovitaan tikettijärjestelmän käytöstä erikseen.

Sulje