20170623_Delivery_Teksti

Toimitusperiaatteet

Sekä pilvipalveluiden että asennustoimitusten yhteydessä laaditaan aluksi toimitussopimus ja toimitusprojekti -dokumentti, jossa sovitaan toimituksen muoto, sisältö, aikataulut, vastuut ja velvollisuudet sekä maksut ja maksuehdot.

Tämän jälkeen tilaamme asiakkaan valitseman ratkaisun päämieheltä sovitun ohjelmistokokonaisuuden ja lisenssit.

Asennamme ratkaisujut joko ASG:n konesaliin Otaniemeen tai asiakkaan soittamaan laitetilaan.

Ohjelmoimme ratkaisut sekä luomme käyttöoikeudet ja koodaamme kontaktien reitityksen.

Testaustoimiemme avulla varmistamme sovittujen toiminnallisuuksien ja yhteyksien toimivuuden.

Näiden toimenpiteiden jälkeen ratkaisu on käytettävissä missä tahansa yrityksen tarjoamien yhteyksien kautta.

Koulutamme käyttäjät niin, että he pystyvät toteuttamaan suunniteltuja toimenpiteitä ja hyödyntämään kaikkia ratkaisun ominaisuuksia.

Sovimme myös aina asiakkaidemme kanssa yrityskohtaisesta tukipalvelusta; sen sisällöstä ja palveluajoista.

Tukipalveluiden toteutukseen asiakkaalle avataan ilman erillismaksuja tarvittava määrä käyttöoikeuksia 24/7 -periaatteella toimivaan ASG Toimeksianto -järjestelmään.

Käyttäjä sopii joko itsenäisesti tai ASG:n avustamana tarvittavista operaattoriyhteyksistä.

Viestin saatuamme, olemme valmiit keskustelemaan kanssanne, näiden periaatteiden mukaisesta toimituksesta.

Sulje