Toimitusasennus

Asennustoimitus -termi kertoo melko selkeästi, minkälaisesta toimitustavasta on kysymys.

Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan ratkaisua, jossa asiakas ostaa käyttöönsä sovitut ohjelmistot, käyttöoikeudet ja palvelimet. Hankinta voidaan rahoittaa erilaisilla rahoitusinstrumenteilla, jolloin niiden taloudellinen vaikutus yrityksen talouteen lähestyy pilvipalvelun mallia.

Tästä toimitustavasta käytetään muutamia termejä.

Termejä: Asennustoimitus, Asennettava ratkaisu, On-Premise Delivery, On-Premise Solution jne.

Tätä palvelua voidaan käyttää kiinteän verkon tai internetin välityksellä.

Yhteyksiä, joiden avulla näitä palveluja käytetään, on erilaisia ja niillä myös vaihtelevia termejä. Alla niistä muutamia.

Termejä: Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud jne.

Edellä kuvattuja palveluita tarjotaan kiinteistä konesaleista eri puolelta maapalloa ja myös virtuaalipaveluista, joissa käytetyn ohjelmiston fyysisestä sijainnista ei ole tietoa. Tällä asialla on merkitystä ainakin mahdollisten tiedonsiirron rajoitteiden kannalta.

ASG Solution Table™

ASG Solution Table™ - AST™  -asennustoimituksen ohjelmistot voivat olla asennettuna asiakkaan osoittamassa konesalissa, joko asiakkaan tai ASG:n palvelimella tai ASG:n Otaniemessä, Espoossa sijaitsevassa IP Only -yhtiön hallitsemassa konesalissa ja virtuaalipalvelussa, joko asiakkaan tai ASG:n palvelimella. Jokaisen asiakkaan ohjelmistot toimivat yrityskohtaisessa palvelinkokonaisuudessa, jolloin tarvittavat integraatiot on mahdollista toteuttaa ja jolloin varmistetaan korkea tietoturvallisuus.

Ohjelmistoja käytetään joko ASG:n järjestämien tai asiakkaan omien operaattoripalveluiden avulla.

Yhteyden saantia palveluun voidaan rajoittaa käyttäjän toiveiden mukaisesti käyttöturvan varmistamiseksi.

Sulje