20170623_Delivery_Teksti

Toimitus

ASG Cloud Table™ - ACT™  -pilvipalveluiden toimitusten yhteydessä toteutetaan ensi nykytilanteen ja tarpeiden kartoitus ja näiden perusteella laaditaan toimitussopimus ja toimitusprojekti -dokumentti, jossa sovitaan toimituksen sisältö, aikataulut, vastuut ja velvollisuudet sekä maksut ja maksuehdot.

Tämän jälkeen tilaamme asiakkaan valitseman ohjelmistokokonaisuuden ja lisenssit yhdeltä tai useammalta päämieheltä.

Asennamme ratkaisut joko ASG:n konesaliin Otaniemeen tai asiakkaan soittamaan laitetilaan.

Ohjelmoimme ratkaisut sekä luomme käyttöoikeudet ja konfiguroimme kontaktien reitityksen.

Testaustoimiemme avulla varmistamme sovittujen toiminnallisuuksien ja yhteyksien toimivuuden.

Näiden toimenpiteiden jälkeen ratkaisu on käytettävissä missä tahansa yrityksen tarjoamien yhteyksien kautta.

Koulutamme käyttäjät niin, että he pystyvät toteuttamaan suunniteltuja toimenpiteitä ja hyödyntämään kaikkia ratkaisun ominaisuuksia.

Sovimme myös aina asiakkaidemme kanssa yrityskohtaisesta tukipalvelusta; sen sisällöstä ja palveluajoista.

Tukipalveluiden toteutukseen asiakkaalle avataan ilman erillismaksuja tarvittava määrä käyttöoikeuksia 24/7 -periaatteella toimivaan ASG Toimeksianto -järjestelmään.

Käyttäjä sopii joko itsenäisesti tai ASG:n avustamana tarvittavista operaattoriyhteyksistä.

Pyydä meiltä yhteydeotto yllä olevan linkin kautta, jotta voimme sopia joko tapaamisesta tai etäpalaverista teidän yrityksenne ratkaisutarpeiden kartoittamiseksi.

Sulje