Periaatteita

Cloud Solution/ Cloud Service / Pilvipalvelu -termillä on monta synonyymia ja samaa tai melkein samaa tarkoittavaa termiä. Toisaalta sillä ei ole mitään yhtä ainoata oikeaa termiä, joka kuvaisi palvelun yksiselitteisesti ja tyhjentävästi.

Yleisesti ottaen sillä tarkoitetaan ratkaisua, jota varten asiakkaan ei tarvitse ostaa ohjelmistoja ja palvelimia vaan käyttää niitä internetin tai muun yhteyden välityksellä ja maksaa vain niiden käytöstä.

Termejä: Pilvipalvelu, Palvelu, Service, Cloud Service, SaaS, Powered by, Hosted jne.

Pilviä, joiden avulla näitä palveluja käytetään, on erilaisia ja niillä myös vaihtelevia termejä. Alla niistä muutamia.

Termejä: Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud jne.

Edellä kuvattuja palveluita tarjotaan kiinteistä konesaleista eri puolelta maapalloa ja myös virtuaalipaveluista, joissa käytetyn ohjelmiston fyysisestä sijainnista ei ole tietoa. Tällä asialla on merkitystä ainakin mahdollisten tiedonsiirron rajoitteiden kannalta.

Palvelukokonaisuuksien tarjonta voidaan jakaa myös alla olevan ryhmittelyn mukaan:

SaaS = Software as a Service
PaaS = Platform as a Service
IaaS = Interface as a Service

ASG Cloud Table™ - ACT™  -ohjelmistokokonaisuus on käytännössä SaaS -ratkaisu. Monien ohjelmistojen yhteiskäyttötoimituksissa voidaan ratkaisukokonaisuutta myös kutsua PaaS -ratkaisuksi.

ASG Cloud Table™ - ACT™  -ohjelmistoja varten ASG:lla on käytössään konesali/virtuaalipalvelut Otaniemessä, Espoossa sijaitsevassa ja IP Only -yhtiön hallitsemassa konesalissa.

ASG:n virtuaalipalvelussa jokaisen asiakkaan ohjelmistot toimivat yrityskohtaisessa palvelinkokonaisuudessa, jolloin tarvittavat integraatiot on mahdollista toteuttaa ja jolloin varmistetaan korkea tietoturvallisuus.

Ohjelmistoja käytetään joko ASG:n järjestämien tai asiakkaan omien operaattoripalveluiden avulla.

Yhteyden saantia palveluun voidaan rajoittaa käyttäjän toiveiden mukaisesti käyttöturvan varmistamiseksi.

Jos asiakkaan toiminta niin vaatii, on ASG:llä mahdollisuus sijoittaa palvelimia myös muihin maihin.

ACT™  -ohjelmistot voidaan myös asentaa asiakkaan osoittamille palvelimille asiakkaan osoittamaan konesaliin ja virtuaalipalveluun.

Sulje