Opastuksemme avulla varmistat suunnitellun kontaktien hallinan sekä järjestelmien oikean käytön ja toiminnan tehokkuuden sekä raportoinnin oikeellisuden!

Opastus

Organisaation toiminnan tehokkuuden kannalta on tärkeää, että henkilöstö toimii ja järjestelmiä käytetään suunnitellulla tavalla. Tämä tarkoittaa, että organisaation jäsenet osaavat toteuttaa suunniteltuja asianhallinnan, kontaktoinnin ja kommunikoinnin prosesseja ja hyödyntää käytettävissä olevia ict-ratkaisuja.

 

Konsulttimme toteuttavat asiakaskohtaisesti suunniteltuja opastustoimenpiteitä organisaation eri tehtävätasoille. Niiden mahdollisesta sisällöstä on alla muutama esimerkki:

  • vastuualueella olevien työtehtävien toteutus prosessikuvauksen mukaisesti
  • järjestelmien käyttö suunnitellun prosessin toteuttamiseksi ja raportoinnin oikeellisuuden varmistamiseksi
  • raporttien informaatiosisällön selvitys ja tarvittavien kehitystoimien toteutus
  • toiminnan kehitystoimenpiteiden ja teknologiaratkaisujen päivitysten dokumentointi
  • esimiesten opastustoiminnan kehittäminen

Kuten yllä olevista esimerkeistä käy ilmi voi opastuksen sisältö liittyä laajaan kokonaisuuteen kuten esimerkiksi prosessien toteutukseen tai suppeimmillaan jonkin käyttöliittymän kaytönopastukseen.

Toteutamme tarvittavat toimenpiteet asiakkaan tilauksen tai analyysiemme tulosten mukaan ja valitsemme opastuksen toteuttajaksi kyseessä olevan osa-alueen parhaimmat asiantuntijat.

Sulje