Analysointi

Liiketoimintaprosessien tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi tulee yrityksissä tarpeellisin väliajoin selvittää vastaavatko käytössä olevat liiketoimintaprosessit strategiaa ja asetettuja tavoitteita sekä toiminnan vaatimuksia.

Prosessianalyysillä haetaan vastauksia myös siihen onko yrityksen mahdollista toteuttaa asiakkaiden ja sisäisen kontaktoinnin kannalta tarpeellisia toiminteita ja millä tehokkuudella ne toteutuvat.

 

Ict-selvityksessä inventoidaan yrityksen käytössä olevat ratkaisut sekä niiden komponentit ja selvitetään miten kaikkien kontaktien reititys, taltiointi ja hallinnointi on toteutettu sekä miten toteutukset vastaavat liiketoiminnan vaatimuksia. Selvityksessä analysoidaan myös liiketoiminnan ohjauksen pohjana olevan raportoinnin tekninen ja toiminnallinen oikeellisuus.

Analysoitavia alueita mm.:
- hallinto- ja contact center-toiminteet
- puhe, kuva, sähköposti, chat
- kaikkien medioiden taltiointi
- yhteydet ja liittymät sekä verkot

Sulje